เครื่องเรียง และพับเย็บมุงหลังคา Morgana BM-2000s

เครื่องเรียง และพับเย็บมุงหลังคา Morgana BM-2000s

• ถาดใส่เอกสาร 10 ถาด
• รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด 328 x 469 (SRA3)
• รองรับกระดาษขนาดเล็กสุด 120 x 210 (A5)
• รองรับกระดาษหนา 50 – 250 แกรม
• เย็บได้หนาสุด 30 แผ่น/ ชุด (120 หน้า)
• ความเร็วสูงสุด 3,000 เล่ม/ ชั่วโมง
• เชื่อมต่อชุดตัดท้าย ชุดทำสันเหลี่ยม

เครื่องเรียง และพับเย็บมุงหลังคา Morgana BM-2000s