เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM 350 / 500

เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM 350 / 500

• รองรับกระดาษ A4 – SRA3
• ความเร็วสูงสุด 15,000 หน้า/ ชั่วโมง
• เย็บได้หนาสุด 50 แผ่น/ ชุด (200 หน้า)
• หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 7”
• ตั้งค่าการทำงานแบบอัตโนมัติ ง่ายเพียงปลายนิ้ว
• พับเย็บมุงหลังคา, พับไม่เย็บ, เย็บข้าง, เย็บมุม
• สามารถอ่านจำนวนกระดาษจาก 2d barcode ได้
(ในกรณีที่แต่ละชุดมีจำนวนแผ่นไม่เท่ากัน)

เครื่องเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา Morgana BM 350 / 500