SecureFold 4090s + inline

SecureFold 4090s + inline

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติรุ่นต่อเชื่อมเครื่องพิมพ์ สำหรับงานเอกสารที่เป็นความลับ ข้อมูลที่ไม่ต้องการให้เปิดเผย รวมถึงรูปแบบงานที่แม้กระทั่งผู้สั่งพิมพ์ก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลได้ เช่น สลิปเงินเดือน รหัสบัตรเครดิต ATM หรือจดหมายเวียนระดับสูงได้เอง ภายในบริษัทหรือแผนก ช่วยเก็บข้อมูลให้ยังเป็นความลับอยู่ แถมยังประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เหมาะสำหรับปริมาณงาน 30,000 ฟอร์มต่อเดือน
ขั้นตอนการทำงานของเครื่องง่ายมากๆ ในการใช้งานแค่ ใส่กระดาษ Pre-glue
ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และสั่งพิมพ์งาน
คุณสมบัติของเครื่อง
 • Mode stand alone ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 9,000  แผ่น/ ชั่วโมง
 • Mode inline ความเร็วสูงสุดในการพับและกดกระดาษ 3,720  แผ่น/ ชั่วโมง
  (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์)
 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ที่ความเร็วไม่เกิน 62 แผ่น/ นาที
 • เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
 • สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 80-120 แกรม/ตารางเมตร
 • สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14”, B4
 • สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold
 • ชุดดึงกระดาษแบบลูกยาง 3FRR
 • มีเซ็นเซอร์วัดความหนาของกระดาษ ป้องกันกระดาษซ้อน
 • มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ พร้อมทั้งตั้งค่าจำนวนพับได้ล่วงหน้า
   หรือตั้งค่าการพับเป็นชุดได้
 • มีรูปแบบการพับ และตำแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
 • ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 420 x 600 x 390 มิลลิเมตร   น้ำหนัก 48 กิโลกรัม
 • ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
 • รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
SecureFold 4090s + inline