IDEAL รุ่น 4108

IDEAL รุ่น 4108

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาดใหญ่ ช่วยให้การทำลายเอกสารจำนวนมาก เสร็จสิ้นได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ช่วยให้เอกสารถูกทำลายอย่างถูกวิธี และปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็น ออกไปจากโต๊ะคุณ ทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย