เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2245

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2245

Easy-to use deskside shredder for environmentally conscious users. EASY-Touch multifunction switch element for stand-by / stop (off) / reverse with integrated optical signals for the operational status of the shredder. Photo cell controlled automatic start and stop. Automatic rever…

จำนวนเอกสารที่ทำลาย 11 -13 แผ่น/ต่อครั้ง
Easy-to use deskside shredder for environmentally conscious users. EASY-Touch multifunction switch element for stand-by / stop (off) / reverse with integrated optical signals for the operational status of the shredder. Photo cell controlled automatic start and stop. Automatic reverse and power cut-off. ZERO ENERGY standby mode: complete, automatic disconnection from power supply after 30 minutes. Transparent safety flap in the feed opening as additional safety element. Quiet, powerful and energy-efficient single phase motor. Double motor protection. Highquality, paper clip proof cutting shafts from special hardened steel with lifetime guarantee. Attractive shred bin from impact-resistant plastic. Practical handle for lifting off the shredder unit from the bin. Magnetic switch for automatic stop if the shredder unit is removed from the shred bin (2245 CC).

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2245

 • 2245 — ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 – 13 แผ่น  ( 70 แกรม)   9 – 11 แผ่น ( 80 แกรม )
 • Security Level P-2 (DIN 66399)    ทำลายแบบ  Strip cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 220 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.06 เมตร/วินาที
 • มีฝาครอบป้องกันอันตรายจากใบมีด
 • มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY-Touch multifunction switch
 • กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • ถังอยู่บริเวณหน้าเครื่อง  ง่ายต่อการนำเอกสารออกไปทิ้ง
 • ความจุถังใส่กระดาษ 20 ลิตร
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 150 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 • ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 428 x 345 x 213 มม.
 • น้ำหนัก 6.5 กก.
 • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 •  รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)
เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2245