IDEAL รุ่น 2265

IDEAL รุ่น 2265

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ ช่วยให้เอกสารถูกทำลายอย่างถูกวิธี และปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็น ออกไปจากโต๊ะคุณ ทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
2265 ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 – 13 แผ่น ( 70 แกรม) 9 – 11 แผ่น (80 แกรม)

Security Level P-2 (DIN 66399) ทำลายแบบ Strip cut  ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

2265 CC ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 6 – 7 แผ่น ( 70 แกรม) 5 – 6 แผ่น (80 แกรม)

Security Level P-4 (DIN 66399) ทำลายแบบ Cross cut  ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 3 x 2.5 มม.

 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 220 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.06 เมตร/ วินาที
 • มีฝาครอบป้องกันอันตรายจากใบมีด
 • กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ เมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ
  (Auto Start/ Stop)
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • ถังอยู่บริเวณหน้าเครื่อง ง่ายต่อการนำเอกสารออกไปทิ้ง
 • ความจุถังใส่กระดาษ 20 ลิตร
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 150 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
ขนาดเครื่อง

516 x 345 x 213 มม. (สูง x กว้าง x ลึก)
2265 : น้ำหนัก 10.5 กก. 
2265 CC : น้ำหนัก 11.5 กก.
ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
รับประกันสินค้า 2 ปี
(รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)

IDEAL รุ่น 2265