เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2270

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2270

Two separate feed openings with separate shredding heads for paper and for CDs/ DVDs. Two integrated shred containers for easy waste separation. Photo cell controlled automatic start and stop. Multifunction switch for stand-by / stop (off) / reverse. Pilot light. Transparent safety…

จำนวนเอกสารที่ทำลาย 11 -13 แผ่น/ต่อครั้ง
Two separate feed openings and separate cutting heads for paper and CDs/DVDs | separate shred collection for easy waste separation | photo cell controlled automatic start and stop | multifunction switch for stand-by / stop (off) / reverse | pilot light | transparent safety flap in the feed opening as additional safety element | high quality paper clip proof cutting shafts from special hardened steel | lifetime guarantee on the cutting shafts | quiet, powerful but energy-efficient 150 Watt single phase motor | double motor protection | dust-proof gear box housing and durable gears | high-quality wooden cabinet | removable bin for paper shreds with large window showing fill level, made of an impact-resistant plastic material | separate collection tray for CDs/DVDs or plastic credit cards | automatic power cut-off via a magnetic switch if the shred bin is removed from the cabinet | 20 litres volume for the paper shreds, the collection tray for CDs/DVDs or plastic cards holds approx. 3 litres

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2270

 • 2270 — ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 – 13 แผ่น  ( 70 แกรม)   9 – 11 แผ่น ( 80 แกรม )
 • Security Level P-2 (DIN 66399)    ทำลายแบบ  Strip cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 220 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.06 เมตร/วินาที
 • มีช่องสำหรับแยกทำลายแผ่นซีดี
 • มีฝาครอบป้องกันอันตรายจากใบมีด
 • มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ multifunction switch
 • กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • ถังอยู่บริเวณหน้าเครื่อง  ง่ายต่อการนำเอกสารออกไปทิ้ง
 • ความจุถังใส่กระดาษ 20 ลิตร (ช่องทำลายซีดี 3 ลิตร)
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 150 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 • ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 537 x 345 x 220 มม.
 • น้ำหนัก 12.5 กก.
 • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)
เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2270