เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2503

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2503

”SPS“- (Safety Protection System) package: electronically controlled, transparent safety flap in the feed opening as additional safety element; EASY_SWITCH – intelligent control element indicating the operational status of the shredder with varying colour codes and back-lit s…

จำนวนเอกสารที่ทำลาย 21 -23 แผ่น/ต่อครั้ง
”SPS“- (Safety Protection System) package: electronically controlled, transparent safety flap in the feed opening as additional safety element; EASY_SWITCH – intelligent control element indicating the operational status of the shredder with varying colour codes and back-lit symbols; automatic reverse and power cut-off (avoids paper jams); automatic stop if the shred bag is full; electronic door protection via a magnetic proximity switch; double motor protection; energy saving mode. Photo cell controlled automatic start and stop | convenient 260 mm feed opening | high quality paper clip proof cutting shafts from special hardened steel | strip cut model and 4 x 40 mm cross cut model suitable for safe shredding of CDs/DVDs | lifetime warranty on the cutting shafts | quiet but powerful 580 Watt single phase motor | dust-proof gear box housing and durable gears | high-quality wooden cabinet, mobile on castors | bag frame for disposable shred bags | 100 litres volume for the shreds.

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2503

 • 2503 — ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  21 – 23 แผ่น  ( 70 แกรม)  18 – 20 แผ่น ( 80 แกรม )
 • Security Level P-2 (DIN 66399)   ทำลายแบบ  Strip cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 260 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.10  เมตร/วินาที
 • “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น
 • “ESM” (Energy saving mode)  มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
 • กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)
 • มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 • กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • ถังใส่กระดาษเป็นแบบถังสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
 • ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ขนาดความจุตัวถัง 100 ลิตร  ความจุถังใส่กระดาษ 75 ลิตร
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 580 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 • ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 870 x 500 x 377 มม.
 • น้ำหนัก 30 กก.
 • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)
 • 2503-CC — ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  16- 18 แผ่น  ( 70 แกรม)   13 – 15 แผ่น ( 80 แกรม )
 • Security Level P-4 (DIN 66399)  ทำลายแบบ  Cross cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 40 มม.
 • 2503-CC — ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  10- 12 แผ่น  ( 70 แกรม)   8 – 10 แผ่น ( 80 แกรม )
 • Security Level P-5 (DIN 66399)  ทำลายแบบ  Cross cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 2 x 15 มม.
เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2503