เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 3104

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 3104

SPS – (Safety Protection System) package: electronically controlled, transparent safety flap in the feed opening as additional safety element; EASY_SWITCH – intelligent control element indicating the operational status of the shredder with varying colour codes and back-lit symbol…

จำนวนเอกสารที่ทำลาย 30 -32 แผ่น/ต่อครั้ง
SPS – (Safety Protection System) package: electronically controlled, transparent safety flap in the feed opening as additional safety element; EASY_SWITCH – intelligent control element indicating the operational status of the shredder with varying colour codes and back-lit symbols; automatic reverse and power cut-off (avoids paper jams); automatic stop if the shred bin is full; electronic door protection via a magnetic proximity switch; double motor protection; energy saving mode. Photo cell controlled automatic start and stop | ECC – Electronic Capacity Control – indication of the used sheet capacity during shredding process | convenient 310 mm feed opening | high quality paper clip proof cutting shafts from special hardened steel | models IDEAL 3104 and IDEAL 3104 CC suitable for safe shredding of CDs/DVDs | lifetime guarantee on the cutting shafts | quiet but powerful 640 Watt single phase motor for continuous operation | sturdy ”Twin Drive System“ with dust-proof gear box housing.

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 3104

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 3104

 • 3104 — ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  30 – 32 แผ่น  ( 70 แกรม)  26 – 28 แผ่น ( 80 แกรม )
 • Security Level P-2 (DIN 66399)    ทำลายแบบ  Strip cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 310 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.08  เมตร/วินาที
 • “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น
 • “ESM” (Energy saving mode)  มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
 • “ECC” (Electronic capacity control) บอกสถานะการย่อยเอกสาร เพื่อช่วยป้องกันกระดาษติด
 • กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)
 • มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 • กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • ถังอยู่บริเวณหน้าเครื่อง  ง่ายต่อการนำเอกสารออกไปทิ้ง
 • ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ขนาดความจุตัวถัง 140 ลิตร  ความจุถังใส่กระดาษ 120 ลิตร
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 640 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 • ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 930 x 538 x 470 มม.
 • น้ำหนัก 52 กก.
 • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)
 • 3104-CC — ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  25- 27 แผ่น  ( 70 แกรม)   21 – 23 แผ่น ( 80 แกรม )
 • Security Level P-4 (DIN 66399)   ทำลายแบบ  Cross cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 40 มม.
 • 3104-CC — ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  15- 17 แผ่น  ( 70 แกรม)   13 – 15 แผ่น ( 80 แกรม )
 • Security Level P-5 (DIN 66399) ทำลายแบบ  Cross cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 2 x 15 มม
เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 3104