เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 5009

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 5009

Large feeding table with conveyor belt and electronically secured safety guard in the feeding area | control panel for forward/stop/reverse | safety lock and key, main switch and emergency cut-off switch | optical indicators for the operational status of the machine | 2-MATIC – t…

จำนวนเอกสารที่ทำลาย 65-70 แผ่น/ต่อครั้ง
Large feeding table with conveyor belt and electronically secured safety guard in the feeding area | control panel for forward/stop/reverse | safety lock and key, main switch and emergency cut-off switch | optical indicators for the operational status of the machine | 2-MATIC – two automatic speed levels with automatic adaption of the shred speed to the paper quantity fed | electronic control prevents overfeeding: automatic reverse and refeeding in case of paper jams | automatic cut-off if the shred bag is full | centralised oiler for effective and convenient lubrication of the shredding head | large shred compartment with electronically secured door on the rear side of the machine | shred trolley with plastic bag mounting frame and 300 litres capacity | powerful three phase motors (9.0 kW) | thermal motor protection | robust shredding heads with special hardened cutting shafts made of high-quality steel, resistant against soft metal objects | 2 years guarantee on the cutting tools, one year on all other parts | machine mobile on castors | accessories at an extra cost: second shred trolley and a modular conveyor belt system for the shred exit area.

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 5009
5009-2 CC — ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 600 – 700 แผ่น ( 70 แกรม) 500 – 600 แผ่น ( 80 แกรม )
Security Level P-2 (DIN 66399) ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 8 x 40-80 มม.
ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี แผ่นดิสก์ แฟ้มเอกสาร
สามารถทำลายกระดาษได้แม้ กระทั่งเอกสารนั้นโดนขยำ หรือมีรอยยับยู่ยี่
หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 500 มม.
ความเร็วในการตัด 0.23 เมตร/วินาที
กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
มีระบบฉีดน้ำมันหล่อลื่น ช่วยให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ฐานล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้
มีกุญแจและสวิทซ์ ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่อง
มีปุ่ม Emergency Switch ในกรณีฉุกเฉินสามารถหยุดเครื่องได้ในทันที
ปุ่มควบคุมการทำงานเป็น แบบ panel with push buttons
ความจุถังใส่กระดาษ 300 ลิตร แบบถุงอยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่อง
กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 9 ( 2 x 4.5 ) กิโลวัตต์ ไฟฟ้า 400 โวลท์
ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 1714 x 1036 x 2170 มม. น้ำหนัก 1130 กก.
ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีด 2 ปี)
5009-3 CC — ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 300- 400 แผ่น ( 70 แกรม) 250 – 350 แผ่น ( 80 แกรม )
Security Level P-3 (DIN 66399) ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 6 x 50 มม

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 5009