เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 4606 CC

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 4606 CC

เครื่องทำลายเอกสำรอัตโนมัติขนาดใหญ่ ช่วยให้การทำลายเอกสารจำนวนมาก ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 80- 95 แผ่น (70 แกรม) 70 – 83 แผ่น (80 แกรม) ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 60 มม. ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดี ดีวีดี แผ่นดิสก์ หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 460 มม. ความเร็วในการตัด 0.20 เมตร/ วินาที

4606-CC —ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  80- 95 แผ่น (70 แกรม) 70 -83 แผ่น (80 แกรม ) 

 • Security Level P-3 (DIN 66399) ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย
  6 x 50 มม.
 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี แผ่นดิสก์
 • สามารถทำลายกระดาษได้แม้ กระทั่งเอกสารนั้นโดนขยำ หรือมีรอยยับยู่ยี่
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 460 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.20  เมตร/ วินาที
 • กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ
  (Auto Start/Stop)
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 • กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ
  (Auto Stop)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • ฐานล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้
 • มีระบบฉีดน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ ช่วยให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีสวิทซ์ ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่อง
 • มีปุ่ม Emergency Switch ในกรณีฉุกเฉินสามารถหยุดเครื่องได้ในทันที
 • ปุ่มควบคุมการทำงานเป็น แบบ EASY-Switch
 • ความจุถังใส่กระดาษ 230 ลิตร  เป็นแบบรถเข็นสามารถนำออกมาเปลี่ยนถุงใหม่ได้ง่าย
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 2.2 กิโลวัตต์ ไฟฟ้า 400 โวลท์
 • ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 1700 x 740 x 765 มม. น้ำหนัก 253 กก.
 • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีด 2 ปี)
เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 4606 CC