เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-520C

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-520C

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-520C ปริมาณต่ำคุณภาพสูงโซลูชันที่อยู่ Neopost AS-520C วิธีการแก้ปัญหาที่อยู่เป็น…

ความเร็วสูงสุด 7,500 ซอง/ชั่วโมง
หัวพิมพ์ 3 หัว ชนิด Fixed head
พิมพ์บนความหนาสุด 0.5 มม.
สำหรับงานไม่เกิน 50,000 แผ่น/เดือน
เหมาะกับงานซองจดหมาย หรือการ์ดขนาดเล็ก

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-520C