เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-930

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-930

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตอีเมล รวดเร็วและง่ายต่อการใช้ แม้งานที่ซับซ้อนหรือข้อความ…

ความเร็วสูงสุด39,000ซอง/ชั่วโมง
หัวพิมพ์ 3 หัว ชนิด Fixed head
พิมพ์บนความหนาสุด 6 มม.
ความละเอียด 600 dpi
สำหรับงานไม่เกิน 1,000,000 แผ่น/เดือน
เหมาะกับงานซองจดหมาย การ์ด สมุด

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-930