เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i

ความเร็วสูงสุด 5,500 ซอง/ชั่วโมง ถาดใส่เอกสารสูงสุด 17 ถาด พับรวมเอกสารสูงสุด 8 แผ่น เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 180,000 ซอง/เดือน รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

ความเร็วสูงสุด 5,500 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 17 ถาด
พับรวมเอกสารสูงสุด 8 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 180,000 ซอง/เดือน
รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-180i