Neopost DS-180i

Neopost DS-180i

เครื่องพับและบรรจุเอกสารใส่ซองอัตโนมัติ สามารถจัดการงานเอกสารประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จดหมายตอบรับ, ใบแจ้งหนี้, จดหมายเตือน, จดหมายเวียน, จดหมายประชาสัมพันธ์, รายการส่งเสริมการขาย, โบว์ชัวร์, ใบปลิว, Direct mail, และ จดหมายต่างๆ ได้เองภายในบริษัทหรือแผนก โดยไม่ต้องจ้าง Outsource หรือใช้พนักงานจํานวนมากในการพับอีกต่อไป ช่วยประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับบริษัท รองรับงานสูงสุด 180,000 ซองต่อเดือนตัวเครื่องรองรับ omr, 1d barcode, 2d barcode ช่วยให้ทุกแผ่นเข้าซองอย่างถูกต้อง
 • ความเร็วสูงสุดในการพับและบรรจุซอง 5,500 ซอง/ ชั่วโมง
 • มีถาดใส่เอกสารสามารถเลือกจํานวน ได้ 1-17 ถาด
 • เมื่อเปรียบเทียบกับการพับและบรรจุซองด้วยมือ เครื่องสามารถทํางานได้เร็วกว่าถึง 52 เท่า
 • รองรับเอกสารขนาด A4 (ความสูง 76-406 มม.) (ความกว้าง 140-228 มม.) ความหนา 60 120 แกรม) 
 • ถาดใส่เอกสารได้สูงสุดถาดละ 500 แผ่น (80 แกรม)
 • ถาดใส่เอกสารแทรกรองรับเอกสารที่มีความหนา 4 มม. (Option)
 • รองรับซองเอกสารขนาด C5, 6″x9”, C5/6 (ความสูง 89-165 มม.) ความกว้าง 152-264 มม.)
 • ถาดใส่ซองจดหมายได้สูงสุดครั้งละ 800 ซอง
 • มีถาดรวมในการพับ สามารถพับและบรรจุเอกสารใส่ซองได้สูงสุด 16 แผ่น (CS) สูงสุด 8 แผ่น (DL) (หนาสูงสุด 6 มม.)
 • สามารถเลือกปิดผนึกซองได้ และเลือกพับหรือบรรจุอย่างเดียว
 • สามารถพับเอกสารแบบ C Fold, Z Fold, Single Fold, Double Fold และ No Fold 42
 • สามารถใส่ใบแผ่นพับ โบว์ชัวร์ ซองจดหมายตอบรับ และใบแทรกขนาด A5
 • หน้าจอสี ระบบสัมผัส
 • มีระบบป้องกันการดึงกระดาษซ้อน และระบบเช็คความหนากระดาษก่อน
 • เข้าซอง จึงมั่นใจได้ว่าเอกสารจะถูกต้องและสมบูรณ์

 • รองรับการอ่าน 14, 2d Barcode, OMR ง่ายกับการจัดการเอกสารที่แต่ละชุดมีเอกสาร ไม่เท่ากัน (Option)

 • มีระบบ manual feed

 • สามารถบันทึกงานที่ใช้ประจํา ได้ไม่จํากัด

 • ระบบการตั้งค่าการพับเป็นแบบอัตโนมัติ

 • ผลิตจากประเทศอังกฤษ

Neopost DS-180i