เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-200i

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-200i

ความเร็วสูงสุด 5,000 ซอง/ชั่วโมง ถาดใส่เอกสารสูงสุด 11 ถาด พับรวมเอกสารสูงสุด 24 แผ่น เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 200,000 ซอง/เดือน รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

ความเร็วสูงสุด 5,000 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 11 ถาด
พับรวมเอกสารสูงสุด 24 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 200,000 ซอง/เดือน
รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-200i