เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-95i

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-95i

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-90 ผลผลิตเก่งกาจและใช้งานง่าย Inserter DS-90 โฟลเดอร์เป็นเครื่องระดับกลาง

ความเร็วสูงสุด 4,000 ซอง/ชั่วโมง
ถาดใส่เอกสารสูงสุด 6 ถาด
ถาดแทรกเล่มเอกสารแนบ
พับรวมเอกสารสูงสุด 10 แผ่น
เหมาะสำหรับงานไม่เกิน 100,000 ซอง/เดือน
รองรับ OMR, 1d, 2d Barcode

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-95i