Impress-automate

Impress-automate

เป็น software ที่ทำมาสำหรับใช้ในการจัดการเอกสาร จดหมาย หรืออีเมล์ ให้รวมอยู่ในขั้นตอนเดียวใช้งานง่าย เพียงปลายนิ้วคลิก สามารถที่จะเลือกจัดเก็บเอกสาร พิมพ์เอกสาร หรือส่งเมล์ได้ในขั้นตอนเดียว หรือทำการเพิ่มข้อมูลบนเอกสาร เช่น โปรโมชั่น โลโก้ บาร์โค้ด หรือข้อความต่างๆ บนจดหมายได้อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้กับเครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติได้ด้วย
  • จัดดส่งอีเมล์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายแบบอัตโนมัติ
  • ง่ายแค่คลิก ประหยัดเวลา (1,000 อีเมล์เพียงชั่วพริบตา)
  • ปรับรูปแบบหน้าตาเอกสาร & จับคู่เอกสาร & รวมเอกสาร
  • บันทึกข้อมูลที่ทําโดยใช้เนื้อที่ ที่น้อยกว่า
  • สร้างบาร์โค้ดสําหรับทํางานร่วมกับเครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย (ไม่ต้อง ซื้อซอฟต์แวร์, เจ้าหน้าที่ IT, ค่าบริการรายปี)
  • รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
  • ความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น (สินค้าและบริการ)
  • แนวโน้มการลาด 4.0
Impress-automate