เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4110s (SecureFold 4110s) (Postmate 6)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4110s (SecureFold 4110s) (Postmate 6)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก อีกทั้งข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รองรับงานสูงสุด 100,000 ฟอร์มต่อเดือน

เป็นเครื่องพับปิดผนึกที่เหมาะสำหรับงานเป็นจำนวนมาก รองรับปริมาณงานได้สูงสุดถึง 100,000 แผ่นต่อเดือน ด้วยความเร็วสูงสุด 11,000 แผ่นต่อชั่วโมง ใส่กระดาษได้สูงสุดครั้งละ 1,400 แผ่น ด้วยระบบลมเป่า (FRR)

เปลี่ยนรูปแบบเดิมๆ ของการส่งใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน เพียงใบเดียวที่ต้องใส่ซอง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าส่งเอกสารแค่ใบเดียวโดยไม่ต้องใส่ซอง ประหยัดค่าซองและเวลาใน การสอดจดหมายใส่ซอง ไปได้ทุกครั้งที่ส่งเอกสาร แถมเอกสารข้างในก็ยังมีความปลอดภัยอยู่เช่นเดิม เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ คือคําตอบของท่าน

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รายการส่งเสริมการขาย direct mail เอกสารประเภท จดหมายต่างๆ รหัสบัตรเครดิต ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก อีกทั้งข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตัวเครื่องใช้แรงกดไม่ใช้ความร้อน

คุณสมบัติพิเศษ

 • ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 9,000  แผ่น/ชั่วโมง
 • มีช่องสำหรับบรรจุกระดาษได้ถึง 1,400 แผ่น
 • เป็นเครื่องพับผนึกซองอัตโนมัติโดยใช้กับแบบฟอร์มพับผนึกซองในตัวชนิดแผ่น
 • เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
 • สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 60-120 แกรม/ตารางเมตร
 • สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14”
 • สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold, Double-Fold, Window-Fold
 • มีเซ็นเซอร์วัดความหนาของกระดาษ ป้องกันกระดาษซ้อน
 • มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ พร้อมทั้งตั้งค่าจำนวนพับได้ล่วงหน้า หรือตั้งค่าการพับเป็นชุดได้
 • มีรูปแบบการพับ และตำแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
 • ขนาดเครื่อง  415 x 600 x 385 มิลลิเมตร
 • น้ำหนัก 60 กิโลกรัม
 • ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
 • รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF4110s (SecureFold 4110s) (Postmate 6)