เครื่องเข้าเล่มสันกาวPUR Morgana DigiBook 200

เครื่องเข้าเล่มสันกาวPUR Morgana DigiBook 200

Key Product Features Up to 200 books per hour Touch screen operation with automatic set up Binding length (spine) from 4.7″ up to 14.9″ Spine thickness from 0.07″ to 1.96″

เครื่องเข้าเล่มไสกาว PUR -Morgana DigiBook 200 ความเร็วสูงสุด 200 เล่มต่อชั่วโมง เป็นระบบเข้าเล่มที่รองรับรูปแบบหนังสือ หรือนิตยสารที่มี ปกพลาสติก ปกอาบ UV หรือภายในหนังสือเป็นกระดาษ PVC งานเคลือบฟิล์ม หรือ กระดาษมัน เหมาะสำหรับงานเข้าเล่มที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน หรือต้องการเปิดหนังสือได้ 180 องศา ระบบ PUR ประหยัดกาวกว่าการเข้าเล่มแบบปกติ 4 เท่า แต่ได้ความแข็งแรงมากกว่า 4 เท่า

เครื่องเข้าเล่มสันกาวPUR Morgana DigiBook 200

เครื่องเข้าเล่มสันกาวPUR Morgana DigiBook 200

DigiBook 200 – Perfect Binding Machine

The DigiBook 200 perfect binder is suited to traditional and digital printers who require short to medium runs of PUR perfect bound books to a professional standard.

The DigiBook 200 is equipped with a patented closed gluing system where the spine and side gluing is automatically applied by a slot applicator for the utmost binding quality and accuracy.

PUR is the strongest, most flexible binding adhesive available and offers several additional advantages over other binding adhesives. When inks, coatings or digital print toners are present in the spine area these can compromise the strength of typical hotmelt perfect binding.

PUR is resistant to this and will form a super-strong bond with all weights and finishes of paper stocks. In addition PUR works well with synthetic and recycled-content stock.

Key Product Features

  • Up to 200 books per hour
  • Touch screen operation with automatic set up
  • Binding length (spine) from 4.7″ up to 14.9″
  • Spine thickness from 0.07″ to 1.96″
  • Adjustable spine preparation by sophisticated milling and notching device
  • Paper chip extractor
  • Patented hermetically sealed PUR application system for a spine and side gluing with automatic glue cut-off
  • Automatic cleaning and sealing of the glue head
  • Electronic connection to Morgana Autocreaser Pro for cover creasing
เครื่องเข้าเล่มสันกาวPUR Morgana DigiBook 200