เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-200

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-200

 • ความเร็ว 2,400 –  14,400 แผ่น/ชั่วโมง
 •   ถาดพับกระดาษ 2 ถาด การตั้งค่าด้วยระบบ manual
 •  รองรับกระดาษขนาด B7 – A3
 •   ขนาดใหญ่สุด  300 x 432 มิลลิเมตร
 •   ขนาดเล็กสุด     91 x 128 มิลลิเมตร

ความเร็วในการพับ 2,400 – 14,400 แผ่น/ชั่วโมง การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ รองรับกระดาษขนาด B7 – A3 หนาสูงสุด 140 แกรม ถาดใส่เอกสารใส่ได้ครั้งละ 500 แผ่น

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-200

 •  ความเร็ว 2,400 –  14,400 แผ่น/ชั่วโมง
 •   ถาดพับกระดาษ 2 ถาด การตั้งค่าด้วยระบบ manual
 •  รองรับกระดาษขนาด B7 – A3
 •   ขนาดใหญ่สุด  300 x 432 มิลลิเมตร
 •   ขนาดเล็กสุด     91 x 128 มิลลิเมตร (พับครึ่ง)
 •  รองรับกระดาษที่ความหนา
 •   บางสูงสุด 46.5 แกรม
 •   หนาสูงสุด 140 แกรม  ( 210 แกรม สำหรับการพับครึ่ง)
 •   ถาดใส่เอกสารใส่ได้ครั้งละ 500 แผ่น (64 แกรม)
 •   ระบบการดึงกระดาษเป็นแบบลูกยาง 3 ลูก
 •   มีหน้าจอดิจิตอล การตั้งค่านับกระดาษจำนวน 4 หลัก
 •   ถาดขาออกปรับระยะแบบ manual
 •   เมื่อกระดาษติดเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีเสียงเตือน
 •   เมื่อกระดาษหมดเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีเสียงเตือน
 •   ใช้กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ กระแสไฟ 220 โวลล์
 •   ขนาดเครื่อง (ก x ย x ส) 1,010 x 545 x 500 มม.
 •   น้ำหนัก 26.8 กก.
 •   ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

EZF-200/100 Paper Folding Types

f43n-image02

Please Note: When Cross folding the paper needs to be passed through the machine twice.

Paper Folder Spec-EZF200

Folding position change Manual
Paper Size 91×128 – 300x432mm
Paper quality (for single fold) 140gsm (210gsm)
Speed (sheets/hr.) Standard : 2,400/6,000/10,800 sheets /hr.
+ Special Mode +
– Noise reduction: 3,600 sheets /hr.
– Thick paper: 3,600 sheets /hr.
– High Speed: 14,400 sheets /hr.
Counter 4 digits
Paper ejection EZF-100 : Natural
EZF-200 : Belt
Dimensions (WxDxH)mm EZF-100 : 800x545x500
EZF-200 : 1,010x545x500
Weight EZF-100 : 25.2kg
EZF-200 : 26.8kg
Folding Pattern EZF-100 : 6 kinds + cross fold (optional)
EZF-200 : 6 kinds + cross fold
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-200