เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-600

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-600

 • ความเร็ว 1,800 –  14,400 แผ่น/ชั่วโมง
 •   ถาดพับกระดาษ 2 ถาด การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ
 •  รองรับกระดาษขนาด B7 – A3
 •   ขนาดใหญ่สุด  300 x 432 มิลลิเมตร
 •   ขนาดเล็กสุด     91 x 128 มิลลิเมตร

ความเร็วในการพับ 1,800 –  14,400 แผ่น/ชั่วโมง การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ   รองรับกระดาษขนาด B7 – A3 หนาสูงสุด 160 แกรม ถาดใส่เอกสารใส่ได้ครั้งละ 500 แผ่น

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-600

 • ความเร็ว 1,800 –  14,400 แผ่น/ชั่วโมง
 •   ถาดพับกระดาษ 2 ถาด การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ
 •  รองรับกระดาษขนาด B7 – A3
 •   ขนาดใหญ่สุด  300 x 432 มิลลิเมตร
 •   ขนาดเล็กสุด     91 x 128 มิลลิเมตร (พับครึ่ง)
 •  รองรับกระดาษที่ความหนา
 •   บางสูงสุด 46.5 แกรม
 •   หนาสูงสุด 160 แกรม  ( 230 แกรม สำหรับการพับครึ่ง)
 •   ถาดใส่เอกสารใส่ได้ครั้งละ 500 แผ่น (64 แกรม)
 •   หน่วยความจำรูปแบบพับ 36 รูปแบบ (บันทึกเพิ่มเติมได้อีก 12 รูปแบบ)
 •   ระบบการดึงกระดาษเป็นแบบลูกยาง 3 ลูก
 •   เซ็นเซอร์ป้องกันกระดาษซ้อน
 •   มีหน้าจอระบบสัมผัสขนาด 4 นิ้ว แสดงรูปแบบการพับและค่าต่างๆ การตั้งค่านับกระดาษจำนวน 4 หลัก
 •   ถาดขาออกปรับระยะแบบ manual
 •   เมื่อกระดาษติดเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีเสียงเตือน
 •   เมื่อกระดาษหมดเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีเสียงเตือน
 •   ใช้กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ กระแสไฟ 220 โวลล์
 •   ขนาดเครื่อง (ก x ย x ส) 1,030 x 545 x 500 มม.    น้ำหนัก 30.6 กก.
 •   ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

 

EZF-600/500 Paper Folding Types

f43n-image02

 

Please Note: When Cross folding the paper needs to be passed through the machine twice.

Paper Folder Spec

Folding position change Automatic
Paper Size 91×128 – 300x432mm
Paper quality (for single fold) 160gsm (230gsm)
Speed (sheets/hr.) 1,800 – 14,400
Operation Color touch screen
Paper ejection Belt
Feed table elevation EZF-500 : Manual
EZF-600 : Automatic
Dimensions (WxDxH)mm 1,030x545x500
Weight EZF-500 : 29.6kg
EZF-600 : 30.6kg
Double feed detection Equipped
Options Perforation, scoring, kiss-cut
Folding Pattern 6 kinds + cross fold
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-600