เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF6125i (MailFinisher 120a)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF6125i (MailFinisher 120a)

Mailfinisher 9500AFS (Angle Feed System) เป็นเทคโนโลยีของเครื่องพับความเร็วสูงที่ต่อเชื่อกับ Hi-Speed Multifunction Copiers หรือ High-Speed laser printers ที่ความเร็วสูงสุดถึง 120 แผ่นต่อนาที
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF6125i (MailFinisher 120a)
เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec SF6125i (MailFinisher 120a)