เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 4090s (SF4090s)(PM4)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 4090s (SF4090s)(PM4)

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก อีกทั้งข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับปริมาณงาน 50,000 ฟอร์มต่อเดือน

คุณสมบัติของเครื่อง
• ความเร็วในการพับและกดกระดาษ 9,000 แผ่น/ชั่วโมง (เลือกปรับความเร็วได้)
• มีถาดสำหรับบรรจุกระดาษขาเข้าได้สูงสุด 800 แผ่น
• เป็นเครื่องพับและกดปิดผนึกโดยใช้เฉพาะแรงกดไม่ใช้ความร้อน
• สามารถพับกระดาษพร้อมปิดผนึกที่มีความหนา 80-120 แกรม/ตารางเมตร
• สามารถรองรับกระดาษชนิดแผ่นได้ คือขนาด A4, Letter, Legal 14”, B4
• สามารถพับรูปแบบ Z-Fold, V-Fold, C-Fold
• ชุดดึงกระดาษแบบลูกยาง 3FRR
• มีเซ็นเซอร์วัดความหนาของกระดาษ ป้องกันกระดาษซ้อน
• มีหน้าจอแสดงจำนวนกระดาษที่พับ พร้อมทั้งตั้งค่าจำนวนพับได้ล่วงหน้า ตั้งค่าการพับเป็นชุดได้
• มีรูปแบบการพับ และตำแหน่งในการปรับที่ตัวเครื่อง
• ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 420 x 600 x 390 มิลลิเมตร น้ำหนัก 48 กิโลกรัม
• ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้
• รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ Welltec รุ่น SecureFold 4090s (SF4090s)(PM4)